Optičke varke koje će vas oboriti s nogu

iluzija

 

 

Strobe Illusion je iOS aplikacija kojom ćete predmete oko sebe doživjeti na psihodeličan i općenito ‘pomaknut’ način. Za različite efekte dovoljno je tek prilagoditi opcije, a ostatak je na aplikaciji, koju epileptičari ne bi smjeli koristiti.

Kada mozak previše promatra ‘Strobe Illusion’ sadržaje, stanice se umore, a one koje detektiraju kretnje u drugom pravcu postanu aktivnije kada se oči sklone s izvora optičke varke. Zbog toga nam se distorzira vid ili nam se čini da se stvari oko nas kreću iako su statične.

 

Vic | Bosanac, Škot, Kubanec i Cigan

Bili u vozu Bosanac, Škot, Kubanac i Cigan.
Kubanac zapali kohibu i povuce 2 3 dima i posle je baci kroz prozor a Bosanac će ti na to:
- što bolan baci kohibu?
Kubanac: 
- ima toga kod nas koliko hoćeš
Škot uze viski i uze 2 3 gutljaja i baci kroz prozor
Bosanac mu kaže:
- što baci viski ?
Škot kaže:
- imamo mi toga koliko hoćeš
Bosanac šta će baci cigana kroz prozor 
Kažu mu Škot i Kubanac:
- što baci cigana kroz prozor?
Bosanac:
- Ima toga kod nas koliko hoćeš!